Footer

Sme ERES property s.r.o.

Sme najstaršia správcovská spoločnosť v Trenčíne. Jej začiatky siahajú až do roku 1995 po prijatí zákona 182/1993 Z. z.. Službami mestského bytového podniku a SBD začali prechádzať do našej spoločnosti. Pôvodná spoločnosť ERES, a.s. prešla v roku 2014 transformáciou. Po jej rozdelení v decembri tohto roku a osamostatnení bola založená spoločnosť ERES property, s.ro. Dnes poskytujeme služby okrem Trenčína aj v Dubnici, Novej Dubnici, Beluši, Nitre, Starej Turej, Bratislave a tiež aj v 6 obciach okresu Trenčín.

ERES property s.r.o. © 2023 | vytvorili Bez starostí v Administör s.r.o.
Search this website
Pozvánka na odborný seminár