Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok a piatok sú nestránkové dni

Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Správa a prevádzka tepelno-technických zariadení
/
/
Správa a prevádzka tepelno-technických zariadení
Nachádzate sa tu:
/
/
Správa a prevádzka tepelno-technických zariadení

Správa a obsluha tepelno-technických zariadení a drobná údržba

image
Kúrenie, energie, termostat

Správa a obsluha tepelno-technických zariadení

Tepelno-technické zariadenia, alebo ľudovo kotolne, sú jednou z najdôležitejších častí pre zabezpečenie pohodlného bývania či užívania komerčného priestoru. Bez tepla a teplej vody by to nebolo možné.

V ERES property s.r.o. zabezpečujeme nepretržitú prevádzku technológií tak, aby teplo a teplá úžitková voda boli dodávané riadne a včas, v požadovanom množstve a kvalite dbáme o to, aby prevádzka nám zverených technológií bola vykonávaná v súlade s platnými právnymi a technickými normami.

Všetky činnosti zabezpečujeme odborne spôsobilými pracovníkmi s platnými dokladmi o odbornej spôsobilosti.

Spoločnosť ERES property, s.r.o. zabezpečuje prevádzku a správu tepelno-technických zariadení:

 • Prevádzku, správu a kontrolu tepelno-technických zariadení,
 • Servisné práce,
 • Odborné prehliadky, skúšky a kontroly (plyn, elektrika, tlak a komíny),
 • Servis kotlov,
 • Energetické poradenstvo,
 • Obnova a modernizácia tepelného zdroja,
 • Opravy, údržba
Dispečing tepelno-technických zariadení
Telefón: +421 32 744 22 20
Email: info@eresproperty.sk


Drobná údržba

Spoločnosť ERES property, s.r.o. zabezpečuje prevádzku a správu tepelno-technických zariadení:

 • opravy, údržba
 • vykonávanie pravidelných obhliadok technického stavu bytového domu / polyfunkčného objektu /
 • poradenstvo v technickej oblasti správy bytového domu  / polyfunkčného objektu /
 • zabezpečenie a súčinnosť pri vykonané drobných opráv, údržby i väčších investičných akcií ako je komplexná obnova a modernizácia bytového domu (vybavenie stavebného povolenia, ohlásenia stavebných úprav, účasť na kontrolných dňoch, kolaudácie)
 • zabezpečenie a súčinnosť pri obstarávaní cenových ponúk od dodávateľských spoločností na opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu
Search this website