Ročné vyúčtovania na ceste k Vám

Naša spoločnosť v súčasnom období už rozdáva ročné vyúčtovania. Žiaľ, vlastníkov bytov vo väčšine prípadov tieto vyúčtovania nepotešia, lebo väčšina vlastníkov má z ročného vyúčtovania nedoplatky. Príčinou tohto stavu sú jednoznačne ceny energií, ktoré sú viacnásobné oproti minulým rokom. Nechceme sa, ako správcovská spoločnosť prizerať, ako domácnosti platia väčšie účty,...

Search this website