Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok a piatok sú nestránkové dni

Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Správa nehnuteľností
/
/
Správa nehnuteľností
Nachádzate sa tu:
/
/
Správa nehnuteľností

Správa bytových domov a nebytových priestorov, poskytovanie mandátnych služieb

image
Bytový dom na Rázusovej ulici v Nitre v správe ERES property, s.r.o.

Čo vám služba prinesie?

Keď premýšľate nad zverením správy bytovky spoločnosti, ktorá sa venuje správe bytov a nebytových priestorov, vždy sa vlastníci bytov opýtajú: Čo nám to prinesie?

Odpovedí je niekoľko

A nesmieme zabudnúť ani na bezproblémové a promptné riešenie poruchových a havarijných situácií. Vyškolení a zruční zamestnanci opravia vzniknuté poruchy bezodkladne a odborne, pretože vaša spokojnosť je pre nás na prvom mieste.

A) Služby vyplývajúce zo Zmlúv o výkone správy

 • Ekonomické činnosti správy bytového domu
 • Technické činnosti správy bytového
  domu
 •  spravovanie podvojného účtovníctva
 •  spravovanie bežného účtu v banke
 •  spravovanie ďalších účtov (v prípade poskytnutia a čerpania úveru
 • spravovanie pokladne – vedenie evidencie príjmov a výdavkov
 •  spracovanie účtovnej závierky a príslušnej agend
 •  vykonávanie a kontrolovanie všetkých úhrad vyplývajúcich zo zmlúv
 • výpočet, spracovanie a evidencia mesačných zálohových platieb, vyhotovenie mesačných zálohových predpisov za užívanie bytov a nebytových predpisov
 • evidencia pohľadávok voči vlastníkom bytov a nebytových priestorov
 • vyúčtovanie úhrad za plnenia s užívaním bytu a nebytového. priestoru
 • mzdová agenda: podklady k vyplateniu odmien, dane, odvodov pre Sociálnu poisťovňu, a.s. a zdravotné poisťovne, spracovanie výkazov pri vyplatení odmien pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne
 • zabezpečenie vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a služieb v termíne do 31.05. nasledujúceho roka
 • príprava podkladov pre výplatu preplatkov
 • spracovanie podkladov a príprava žiadosti pre úver zo ŠFRB, komerčných bánk, PSS, a.s.
 • spracovanie podkladov a príprava žiadosti o dotáciu na systémové poruchy poskytované od MDaRR SR
 • evidencia a kontrola faktúr a vystavenie prevodných príkazov k úhrade
 • vedenie fondu prevádzky, údržby a opráv a majetku – analytickou evidenciou

B) Služby nad rámec zmluvy

 • sprostredkovanie exkluzívnych poistných zmlúv pre naše bytové domy
 • poskytovanie služieb v rámci poskytnutia úverov pre financovanie obnovy bytových domov resp.
  refinancovania úverov so zvýhodnenou sadzbou
 • termovízne merania prestupov tepla
 • energetické poradenstvo
 • používanie nášho komunikačného portálu INFObit

C) Služby za poplatok
nad rámec zmluvy

 • výmena a montáž pomerových meračov tepla, bytových vodomerov
 • zabezpečenie upratovania spoločných priestorov domu / polyfunkčného objektu
 • obsluha tepelno-technických zariadení – kotolní
 • správu polyfunkčných objektov

Túto prácu u nás vykonávajú skúsení a kvalifikovaní zamestnanci. V prípade záujmu nás kontaktujte a my si s Vami veľmi radi dohodneme osobné stretnutie, kde si môžeme vysvetliť konkrétnu problematiku a veríme, že nájdeme spoločné riešenie. Taktiež organizujeme pre našich klientov stretnutia resp. školenia z oblasti správ, na ktorých hovoríme o nutnosti šetrenia nákladov bytových domov. Preto je dôležité veľmi dobre a dôkladne zhodnocovať svoj majetok a to napríklad obnovou bytových domov – zateplením, výmenou vchodových dverí, výmenou okien, pravidelnými odbornými technickými kontrolami atď… Všetky tieto problémy môžete prekonať správnou voľbou pri výbere firmy, kde Vám vieme poskytnúť dôležité informácie resp. referencie. Pre nás je samozrejmosťou nadraďovať záujmy vlastníkov bytov nad svoje vlastné.

Najčastejšie otázky

Závisí to od veľkosti bytového domu. Najťažšie  je to pri menších bytových domoch, kde musíme vyžadovať mierne vyšší poplatok za správu za mesiac na byt. Avšak bežná cena za správu za mesiac na byt sa pohybuje niekde okolo 8 € / mesiac / byt. Veríme, že tento poplatok za všetky služby spojené s výkonom správy je v Trenčíne a okolí oproti iným správcovským spoločnostiam jeden z najvýhodnejších poplatkov za výkon správy. Avšak, v konečnom dôsledku si vlastníci bytov určujú či schvália poplatok za ponúkanú cenu, tento poplatok si neurčuje správca sám, musí byť odsúhlasený na schôdzi vlastníkov bytov a následne sa zahrnie do Zmluvy o výkone správy.

Správa sa vykonáva prostredníctvom bytového referenta. Ten má na starosti technickú časť bytového domu, a komunikuje s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov o všetkých riešeniach pre odstránenie problémov na bytovom dome. Pre úvery zo ŠFRB máme zamestnanca, ktorý pomáha s touto agendou alebo agendou, ktorá sa rieši pri obnove bytových domov. Potom tu máme účtovnú agendu bytových domov, ktorú majú na starosti naše vyškolené účtovníčky.

Na základe našich rámcových zmlúv s dodávateľmi energií a poisťovacích služieb, máme vyrokované špeciálne ceny pre našu spoločnosť. Napríklad na ročnom poistení bytového domu Vám vieme ušetriť až 50 % nákladov na poistenie.

Search this website
Pozvánka na odborný seminár