Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok a piatok sú nestránkové dni

Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Už sme aj v Dubnici nad Váhom!
/
Už sme aj v Dubnici nad Váhom!
Nachádzate sa tu:
/
Už sme aj v Dubnici nad Váhom!

Už sme aj v Dubnici nad Váhom!

ERES property - Veľká zlosovacia anketa, súťaž

V piatok 8.3.2024 sa uskutočnilo malé slávnostné otvorenie našej prevádzky v meste Dubnica nad Váhom. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnilo 18 pozvaných hostí. Teší nás, že sa otvorenia za Mesto Dubnica zúčastnila slečna Mgr. Lucia Faltejsková, poslankyňa mestského zastupiteľstva.

Sme veľmi radi, že Vám môžeme priniesť informáciu, že naša správcovská spoločnosť ERES property, s.r.o. otvára novú pobočku v meste Dubnica nad Váhom. Na toto územie prichádzame ako spoločnosť z Trenčína, ktorá má viac ako 30 ročnú tradíciu v poskytovaní mandátnych služieb pre SVB a služieb výkonu správy. Začiatky jej činnosti siahajú do obdobia po prijatí Bytového zákona 182/1993 Z. z., kedy sa začali predávať byty do osobného vlastníctva.

Spoločnosť vznikla, ako sa zvykne hovoriť: „na zelenej lúke“, čo znamená, že bytové domy, ktorým začala poskytovať služby, postupne získavala prechodom nespokojných vlastníkov bytov od SBD a Mestského bytového podniku. Dnes spravujeme 151 bytových domov s 4217 bytmi a nebytovými priestormi. Osobitne úspešné boli pre našu spoločnosť roky 2015 až doteraz, ktorých sme do správy získali nových 67 bytových  domov s počtom 1717 bytov. Tomuto nárastu vďačíme predovšetkým uplatňovaniu nami pomenovaného ,,Nového prístupu“ k výkonu správy, ktorý je založený na dvoch podstatných pilieroch, a to znižovaní nákladov bytových domov a poctivej informovanosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 Pri znižovaní nákladov sa nám darí predovšetkým uplatňovaním množstevného princípu pri nákupe komodít ako je plyn, elektrina, poistenie bytových domov, ale aj financovaním obnovy bytových domov prostredníctvom úverov zo ŠFRB, resp. aj refinancovaním pôvodne poskytnutých úverov na obnovu s vysokým úrokom. Za obdobie uplatňovania tohto nami nazvaného Nového prístupu k výkonu správy sme našim domom ušetrili viac ako 1 milión EUR.

Pod poctivou informovanosťou vlastníkov bytov rozumieme transparentnosť v správaní sa správcu. To znamená, že nič nie je pre vlastníkov tabu. Všetky informácie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú dostupné cez internet z pohodlia ich domova. Toto sme zabezpečili nie proklamovaním, ale cez nami vyvinutý informačný portál INFObit, ktorý poskytujeme bezplatne všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Na tomto portáli nájdu vlastníci bytov a nebytových priestorov všetky ekonomické, technické, zmluvné a legislatívne informácie o dome a tiež aj bytoch, ako aj zápisnice z rokovania zo schôdzí a písomných hlasovaniach vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ich plnení, ako aj rôzne zaujímavosti z oblasti modernizácie, rekonštrukcie a správy bytového domu.

Týmto našich prístupom chceme presvedčiť, že výkon správy sa dá robiť aj iným prístupom, na aký sú vlastníci bytov a nebytových priestorov zvyknutí ešte z dávnej minulosti a žiaľ prevládajúci ešte aj v súčasnosti. V tomto našom úsilí nás ako kompas vedie naša Vízia, ktorú sme prijali v našej firme,  a ktorá vyjadruje celkový prístup k vlastníkom bytov a nebytových priestorov vyjadrený  v jednej holej vete: ,,Spravujeme Vaše byty ako naše vlastné“. Veríme, že tento náš prístup osloví aj vlastníkoch bytov a nebytových priestorov nielen v Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici, Ilave, Beluši, Košeci, Ladcoch, ale aj v Púchove, proste všade tam, kde ľudia bývajú v bytových domoch. Budeme veľmi radi, ak Vás táto naša ponuka zaujme a prídete sa na podrobnosti informovať priamo do našej novozriadenej prevádzky. Už teraz sa tešíme na Vašu návštevu. 

Dovoľujeme si Vás pozvať do novej pobočky aj prostredníctvom tejto krátkej video pozvánky z otvárania prevádzky:

ERES property - Veľká zlosovacia anketa, súťaž
Search this website