Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok a piatok sú nestránkové dni

Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Veľká zlosovacia anketa
/
Veľká zlosovacia anketa
Nachádzate sa tu:
/
Veľká zlosovacia anketa

Veľká zlosovacia anketa

Anketa, súťaž - ERES property

Anketa predĺžená až do 30.4.2024

Zapoj sa do ankety a vyhraj zaujímavé ceny, čas je predĺžený do konca apríla!

S potešením oznamujeme, že sme sa rozhodli predĺžiť trvanie našej ankety o ďalšie dva týždne! Táto zmena nám umožní zaistiť, že čo najviac ľudí má príležitosť zapojiť sa a prispieť svojimi názormi do ankety.
V záujme zabezpečenia ešte väčšej rozmanitosti názorov sme sa rozhodli posunúť uzávierku ankety na 30. apríl 2024. Čo to znamená pre vás? Máte o dva týždne dlhšie na to, aby ste svoje myšlienky zhmotnili do reality a zapojili sa do tejto úžasnej príležitosti.
Nezabudnite, že každý názor je dôležitý a môže mať významný dopad. Vaša účasť je kľúčová pre vytvorenie bohatšej a pestrejšej súťažnej atmosféry.

S otvorením novej pobočky v Dubnici nad Váhom prichádzame s otázkou zameranou na vlastníkov bytov. Zaujíma nás, čo je pre Vás vlastníkov dôležité, pri správe Vášho bytového domu a aká je Vaša aktuálna spokojnosť so správou Vášho bytového domu. Tak sme neváhali a spustili sme takzvanú veľkú zlosovaciu anketu.

 • Organizátor ankety: ERES property, s.r.o., Braneckého 12, 911 01, Trenčín
 • Doba trvania ankety: od 8.3 do 30.4.2024 (aktualizované 8.4.2024)
 • Spôsob zberu anketových lístkov:
  • V elektronickej podobe, poslaním vyplneného anketového lístka, emailom na adresu
   info@eresproperty.sk, ktorý si môžete stiahnuť z facebookovej a webovej stránky spoločnosti
   ERES property, s.r.o. – Anketový lístok
  • V papierovej podobe odovzdaním vyplneného anketového lístka na prevádzke spoločnosti
   ERES property, s.r.o. v obchodnom dome FIX 2. NP, Dubnica nad Váhom v utorok od 13:00 do
   15:30, v piatok od 10 do 15:00
  • V papierovej podobe poslaním vyplneného anketového lístka poštou na adresu: ERES property, s.r.o., Braneckého 161/12, 911 01, Trenčín
  • V papierovej podobe odovzdaním vyplneného anketového lístka hosteskám, ktoré budú
   rozdávať propagačné materiály spoločnosti pri vstupe do obchodného domu FIX v Dubnici
   nad Váhom
 • Uzávierka poslania, odovzdania anketových lístkov najneskôr:
  • 30.4.2024 poštou, rozhodujúci bude dátum pečiatky pošty na listovej zásielke
  • 30.4.2024 – 24:00 pri odoslaní emailom na adresu info@eresproperty.sk
 • Ceny pre vyžrebovaných účastníkov ankety:
  • 1. Cena – Nákupná poukážka v hodnote 200 € OC Laugarício
  • 2. Cena – Nákupná poukážka v hodnote 150 € OC Laugarício
  • 3. Cena – Nákupná poukážka v hodnote 100 € OC Laugarício
  • 4. Cena – vecná cena v hodnote 50 €
  • 5. Cena – vecná cena v hodnote 30 €
  • 6. Cena – vecná cena v hodnote 20 €
  • 7. – 10 cena – dáždniky, spolu 50 €
 • Termín žrebovania:
  • 14.5.2024 – o 14:00 – Na prevádzke spoločnosti ERES property, s.r.o. v OD FIX 2. NP,
   Dubnica nad Váhom
 • Odovzdanie cien výhercom:
  • Výhercovia budú vyzvaní emailom k prevzatiu cien na adrese uvedenej na anketovom lístku
   a tiež cez telefónny kontakt
  • Ceny si budú musieť výhercovia prevziať najneskôr do 30.5.2024 a to na prevádzke počas
   stránkových hodín v Dubnici nad Váhom alebo v sídle spoločnosti ERES property, s.r.o.,
   Braneckého 12, 911 01, Trenčín
  • V prípade neprevzatia ceny do tohto termínu budú tieto odovzdané vyžrebovaným
   náhradníkom.
  • Do ankety sa nemôžu zapojiť pracovníci spoločnosti ERES property, s.r.o.
 • Ochrana osobných údajov:
  • Právnym základom spracovania osobných údajov je čl. 6. ods. 1 písm. b GDPR a paragrafe 13.
   odst. 1 písm. b zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, to znamená, že nám
   účastník ankety dobrovoľne poskytuje údaje na základe zapojenia sa do ankety organizovanej
   spoločnosťou ERES property, s.r.o., Braneckého 12, Trenčín. Celá smernica o ochrane
   osobných údajov v podmienkach práce spoločnosti ERES property, s.r.o. je uvedená na
   webovej stránke našej spoločnosti.

Budeme radi ak sa do ankety zapojíte a vyjadríte svoj názor a navyše sa teda zapojíte aj do súťaže o ceny v celkovej hodnote 600 €.

Search this website