Prvá súkromná správcovská spoločnosť v Trenčíne
poskytuje komplexné služby výkonu správy

Zavolajte:

Stránkové hodiny: Po a Št 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 | St: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Správa
nehnuteľností

Správa nehnuteľností

Zistiť viac

Prevádzka
kotolní

Prevádzka kotolní

Zistiť viac

Konzultačná
činnosť

Konzultačná činnosť

Zistiť viac

Staráme sa o Vaše byty ako o naše vlastné

Vítame vás, sme ERES property s.r.o.

image

Naša misia

Naša spoločnosť je súčasťou priestoru, ktorý sa venuje kompletnej  starostlivosti o bytové domy, tiež o kancelárske a obchodné priestory a to v súkromnom vlastníctve jednotlivcov, firiem ako aj nájomných bytov vo vlastníctve miest a obcí.

V rámci tohto zamerania jej poslaním je spomínaným subjektom poskytovať kompletné a kvalitné služby tak výkonu správy ako aj mandátne služby spoločenstvám vlastníkov bytov a tiež aj služby v oblasti Facility manažmentu.

Predovšetkým chceme, aby sme boli vnímaní cez skutky kvalitne a poctivé služby, ktoré poskytujeme našim zákazníkom v duchu hesla  „Sme iní ako ostatní.“

image

Naša vízia

Spravujeme Vaše byty ako naše vlastné!

Budeme sa všestranne snažiť, aby naša spoločnosť bola vnímaná ako uznávaná, kvalitná a moderná, inovatívna spoločnosť, ktorá sa zodpovedne stará o zverený majetok vlastníkov bytov a nebytových priestorov v súlade s platnou legislatívou a predovšetkým zák. 182/1993 Z.Z. o vlastníctve bytov a teda povinnosti správcu: „ Správca nadraďuje záujmy vlastníkov bytov nad svoje vlastné.“

Tento postoj celého nášho kolektívu vyjadruje podstatu našej vízie. Sme presvedčení, že nič nemôže lepšie a najvýstižnejšie vyjadriť prístup k zákazníkom ako to, že prácu robíme tak akoby sme ju vykonávali sami pre seba.

Máte problém alebo nejakú poruchu?

Naši skúsení pracovníci Vám neodkladne pomôžu.

  Dôveruje nám a teda spravujeme:

  0
  Bytových domov
  0
  Bytov a nebytových priestorov
  0
  Nebytových priestorov
  0
  Garážových státí
  ERES property s.r.o., Trenčín
  "Spoločnosť s 30 ročnými skúsenosťami z oblasti výkonu správy a poskytovania mandátnych služieb pri správe bytových domov"


  Novinky z ERES property

  Profesionáli, ktorí sa starajú o vaše bezproblémové bývanie

  Výkon správy

  Poskytovanie služieb výkonu správy vykonávame na viac ako 50 bytových domoch v Trenčianskom kraji.

  Chcem vedieť viac

  Mandátne služby pre SVB

  Mandátne služby poskytujeme pre viac ako 100 spoločenstiev vlastníkov bytov v Trenčianskom kraji

  Chcem vedieť viac

  Správa a obsluha tepelno-technických zariadení

  Obsluhujeme viac ako 35 kotolní v Trenčíne a okolí za najlepšie ceny na trhu

  Chcem vedieť viac

  Upratovacie služby

  Od roku 2021 poskytujeme upratovacie služby pre bytové domy a iné priestory v Trenčíne a okolí

  Chcem vedieť viac

  Likvidácia SVB

  Likvidáciu SVB vykonávame ZADARMO pre bytové domy, ktoré k nám prídu do výkonu správy

  Chcem vedieť viac

  Facility manažment

  Inžiniering, vybavovanie úverov zo ŠFRB pre bytové domy, správa rôznych polyfunkčných budov

  Chcem vedieť viac

  Všetky služby

  Staráme sa o bezproblémové bývanie od administratívy až po upratovanie.

  Povedali o nás vlastníci bytov a nebytových priestorov

  Vladimír Kolárovský - referencie ERES property
  ERES prospery spravuje už viac rokov byty ktoré su súčasťou obytneho domu v ktorom bývam.Sme veĺmi spokojni z ich prácou a profesionálným pristupom k nám ako klientom.Dokážem to posudiť a poronať ako v minulosti dlhoročný podpredseda SVB,ale aj po skúsenosťami s prácou predchádzajucimi správcami bytov. Vrele DOPORUČUJEM SPOLUPRÁCU s ERES property.
  Vladimír Kolárovský
  Predseda SVB, Ivanovce
  So spoločnosťou ERES Property s.r.o. sme veľmi spokojní. Náš, v poradí tretí správca za 5 rokov, konečne rieši problémy nášho bytového domu, odpovedá na maily a telefonáty, hľadá cenovo čo najvýhodnejšie riešenia, konzultuje s nami veetky podstatné záležitosti a vynakladá maximálne úsilie pri riešení problémov, a to k našej spokojnosti.
  Ing. Jana Krátka, PhD.
  zástupkyňa bytového domu Karpatská 11, Trenčín
  Referencie ERES property

  Od r.2017 náš bytový dom na Novej Dubnici správcuje ERESPROPERTY a sme veľmi spokojní s touto spoločnosťou. Zabezpečila zateplenie povaly, výmenu kanalizácie a vodovodných rozvodov, nátery plechového krytia a to vrátane vybavenia výhodnej pôžičky financii zo ŠFRB, dala nám do poriadku požiarnu bezpečnosť, vykonáva údržbu. Vo vleklom súdnom spore s neplatičom vykonala hĺbkovú analýzu histórie sporu, ktorý vznikol ešte za predchádzajúceho správcu. Zastupovala nás v súdnom spore tak erudovane, že ani ja sám by som nedokázal tak bojovať /Bolo cítiť, že skutočne bojuje za naše oprávnené požiadavky/. Spoločnosť má aktívny záujem o nás a pomáha nám všestranne. Každému ju vrelo doporučujem vzhľadom na naše veľmi dobré skúsenosti a seriózny prístup s ERESPROPERTY. Je to kvalitná a spoľahlivá spoločnosť.
  Ľuboš Rabčan
  Člen komisie BD, Nová Dubnica
  obr

  Vzhľadom k mojej náročnej práci, ktorá je časovo veľmi náročná a vyžaduje aj časté cestovanie, sa môžem vďaka podpore ERES property zodpovedne vykonávať funkciu predsedu SVB. Neviem si predstaviť, ak by som bol odkázaný na OSBD. Ako zákazník ERES property sa chem poďakovať za kvalitné služby, podporu a osvetu, ktorá je pre náš dom veľmi dôležitá.
  Ing. Mgr. Marián Stráňavský
  Predseda SVB, Dubnica nad Váhom
  Spoločnosť ERES property, s.r.o. zo sídlom v Trenčíne vykonáva služby pre naše spoločenstvo v oblasti ekonomicko – finančnej, prevádzkovo – technickej a právnej od roku 2017 kedy na ňu prešli práva a povinnosti zo spoločnosti ERES, a.s. Za dobu spolupráce sme sa mohli spoľahnúť na profesionálny a odborný prístup zamestnancov spoločnosti ERES properity k plneniu požiadaviek majiteľov bytov. Veľkým prínosom pre naše Spoločenstvo je proaktívny prístup pána Dr. Jána Pavlisa, ktorý dokázal vyrolovať v období prepuknutia krízy veľmi výhodné ceny energií na ktorých bolo ušetrené nemalé množstvo fonačných prostriedkov. Veľmi spoľahlivým partnerom v oblasti vyúčtovania ročných nákladov je pani Bronislava Cenknerová, ktorá je ochotná konzultovať problémy aj mimo stanovené úradné hodiny. Pri spracovaní Plánu prevádzky, údržby, opráv a revízií na jednotlivé roky sa da spoľahnúť na odborné stanoviska pána Juřenčaka. Pri zaúčtovávaní dokladov spoločenstva do účtovníctva a pri komunikácií problémov sa môžem spoľahnúť na pani Mirku Obstovu. Pre z vyššie uvedených dôvodov odporúčam predsedom spoločenstiev a správcom využiť služby spoločnosti ERES properyt, s.r.o.
  Ing. Peter Marchevka, PhD.
  predseda spoločenstva vlastníkov bytov a NP Halalovka 2370/1,3,5, JUH Trenčín
  Marta Mošková
  Môžem povedať, že aj my sme vďaka eresproperty dosiahli obnovu nášho bytového domu-jednanie z ich strany bolo vždy seriózne !Bytovka na ulici M. Hricku 16 v Trenčíne
  Mgr. Marta Mošková
  Vlastníčka bytu na ul. M. Hricku
  Dušan Hudeček
  Naše SVB bolo založené v decembri 1999. POSTUPNE sme za tie dve desaťročia prešli až k súčasnému nášmu mandatárovi ERES property, s ktorým spolupracujeme prakticky po celú dobu existencie nášho SVB. Až teraz posledné 2-3 roky, v tejto chaotickej dobe, bez trvalých zásad a pravidiel v ekonomike a riadení si uvedomujeme, ako je dobré, že sme a patríme do portfólia SVB, ktoré spravuje ERES property. Prečo toto nadšenie ? Lebo skutočne platí v plnej miere ich slogan - SME INÍ AKO OSTATNÍ . Áno sú iní, potvrdzujeme to jedným, ale v súčasnosti najväčším a najrozoberanejším problémom - energie (plyn a elektrina ) a ich dodávky a cena pre naše kotolne a domy. Bol to práve ERES property a jeho vedenie, ktoré pre nás zriadením energetickej komisie a obchodnými rokovaniami s dodávateľmi priebežne zaistilo najlepšie ceny a úspory našich nákladov pre výsledky v ročnom hospodárení. A to je len jeden príklad a dôvod pre spoluprácu s ERES property a využitia tejto bezkonkurenčnej ponuky !👍
  Dušan Hudeček
  Predseda SVB na ul. M. Rázusa
  Zaujala ma informácia o otvorení klientskeho centra v Dubnici nad Váhom, čo som zaregistrovala ako príjemné dianie sa, že firme sa darí. Bývanie je pre každú rodinu alebo jednotlivca po potravinách najdôležitejšia potreba pre život. Firma ERES property, s.r.o. napĺňa dôležitý obsah tejto potreby sovou prácou. Týka sa riešenia potreby ľudí v oblasti bývania. Či už ide o zabezpečovanie konzultačnej činnosti, prenájmov bytov, ich výstavby, technických služieb, zabezpečovania tepelných zariadení – ich obsluha. To je zlomok pracovnej činnosti. Návštevou firmy, ktorú si osobne môžete dohodnúť, sa presvedčíte o veľa možnostiach riešenia danej problematiky. Ľudia, ktorí tu pracujú sú vzdelaní, komunikatívni, sympatickí a príjemní na čele s ich riaditeľom. Riaditeľa firmy ako aj ich poznám, tiež som osobne veľakrát využila ich poradenstvo a prínos si ako rodina užívame dodnes. Títo ľudia sú ochotní pomáhať kedykoľvek podľa Vašej požiadavky. Doporučujem (odporúčam) Vám aj osobne kontaktovať a dohodnúť si stretnutia s riaditeľom firmy p. Dr. Jánom Pavlisom a presvedčiť sa o prínose aj finančnom na energiách. Dozviete sa veľa užitočných rád, ktoré využijete aj v prospech Vašich detí. Je to môj postreh a názor, ktorý Vám rada odovzdávam.
  Marta Chovancová
  Vlastníčka bytu
  Referencie ERES property
  Správca na úrovni 👍ústretovosť a komplexne služby pre ľudí
  Monika Bajzová Lazarová
  Vlastníčka bytu
  Referencie ERES property

  Aj náš BD v Dubnici už spravuje cca 5 rokov možno viac a dokonca využívame aj ich upratovacie služby a nie je žiadny problém, spokojnosť s ich prístupom a ústretovosťou, ako aj zabezpečovanim výborných cien plynu pre kotolňu a el. energie pre spoločne priestory. Dalo by sa písat veľa, suhlasím už s tu uvedeným hodnotením. Super, doporučujem ... 👍👍👍
  Celosvetový Šport
  Vlastník bytu
  Od roku 1999 som bol predseda SVB. Skončil som roku 2023, asi posledných 5 rokov som spolupracoval so správcovskov firmou Eres-property. Eres-property je firma ktorá sa nám oplatila. Eres-Property ktorá hladí na potreby občanov. ERES property s.r.o. začala poskytovať služby na základe mandátnych zmlúv spoločenstvám vlastníkom bytov, ako aj služby spojené s výkonom správy pre bytové domy a nebytové priestory. Eres-property je firma, ktorá hladí na potreby občanov. Organizovala výberové konania pre jednotlivé komodity. Na základe uvedených konaní sme platili menej za spotrebu elektriny a plynu ako tie SVB, ktoré sa nezúčastnili uvedených konaní. Takéto konania sa stali pravidlom. Tým že nám firma viedla všetku dokumentáciu mali aj oni, ale aj mi prehľad o spotrebe do jednotlivých bytov. Vyškolený personál má dlhoročné skúsenosti. Členovia tímu Eres-property sú vysoko kvalifikovaní, skúsení pracovníci. Rovnako v administratíve ako aj v oblati remeselných zručností. Rozhodnutia robia vždy v záujme vlastníkov bytov. Dôkazom toho, že konajú vždy v záujme vlastníkov bytov je aj ich prístup k zverejňovaniu informácií. Spoluprácu s Eres-property odporúčam každej SVB. Ja osobne som bol spokojný. Bývalý predseda SVB.
  Miroslav Pivoluska
  Bývalý predseda SVB, Mateja Bela, Trenčín
  V našej obci máme postavené 3 nájomné bytovky s celkovým počtom 32 bytov. Od ich skolaudovania a odovzdania do užívania nájomníkom sa o tieto byty stará a pre našu Obec zabezpečuje Mandátne služby pri ich správe, spoločnosť ERES property, s.r.o. z Trenčína. Ich kvalitu, rozsah a odbornosť hodnotí naše Obecné zastupiteľstvo, nájomníci ako aj ja ako starosta, pozitívne. Súčasťou poskytovaných služieb je aj prevádzkovanie domových kotolní, ktoré zabezpečujú vykurovanie bytov. Odbornou starostlivosťou o zariadenie kotolní, ale hlavne výborných cien plynu a elektriny, ktoré nám zabezpečila spoločnosť ERES property, s.r.o, sú náklady na vykurovanie bytov ako aj celkovo na prevádzku bytov veľmi nízke. Ba ukazovateľom priemerného nákladu 3,8 EUR/ m2 na ich vykurovanie, patria naše nájomné bytové domy medzi energeticky najmenej náročné nielen v rámci tejto spoločnosti, ale aj vôbec v okrese Trenčín. Okrem spomínaných nízkych cien plynu a elektriny pre naše nájomné bytovky, zabezpečila spoločnosť ERES property, s.r.o takéto výhodné ceny aj pre ďalšie obecné objekty. Celkovo úsporu nákladov na plyne a elektrine za obdobie rokov 2016 doteraz, možno vyjadriť v desiatkach tisíc EUR. Viem, že takýto prístup ostatných správcov pri poskytovaní služieb výkonu správy, nie je samozrejmosťou. Pre tento spomínaný zodpovedný a odborne zdatný prístup tejto spoločnosti k povinnostiam pri poskytovaní služieb, odporúčam tak Obecným úradom ako aj bytovým domom v súkromnom vlastníctve, využiť jej služby
  MVDr. Stanislav Svatik
  Starosta obce Selec
  Referencie ERES property
  Blahoželám k ďalšej pobočke, nech sa darí aj naďalej 👍🏻
  Adriana Demjanovičová
  Vlastníčka bytu
  Zhodnotenie činnosti spoločnosti ERES Property, s.r.o. Trenčín Som držiteľ osvedčenia na správu bytových a nebytových priestorov v zmysle zákona o Správcoch bytov a nebytových priestorov, ako aj Zákona č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Pôsobil som v správe bytového družstva a bol som podpredsedom Kontrolnej a revíznej komisie pri Slovenskom zväze bytových družstiev. Chcem týmto vyjadriť svoje stanovisko k činnosti vyššie uvedenej správcovskej spoločnosti. ERES Property, s.r.o. vykonáva komplexný výkon správy bytových aj nebytových nehnuteľností. Na trhu správy pôsobí už takmer 20 rokov. Momentálne zabezpečuje služby pre cca 4100 bytov v 150-tych bytových domoch v Trenčíne, v okolitých obciach, v Ilave a v Dubnici and Váhom. Poskytuje kvalitné zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv objektov v rámci platnej legislatívy SR. Aktívne pri tom využívanie vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas dlhoročného pôsobenia na trhu a pravidelné školenia zamestnancov zabezpečujú potrebný profesijný rast a odbornosť pri správe majetku. Využíva moderné internetové technológie, ktoré vlastníkom a užívateľom v bytových domoch výrazne uľahčujú získavanie informácii o bytovom dome a umožňujú zasielanie žiadostí elektronicky bez nutnosti opustiť svoj bydlisko. Bytové domy spravuje na základe zmluvy o výkone správy alebo mandátnej zmluvy. Veľmi významne sa zapája pri obnove bytových domov pri zabezpečení financovania v prípade väčších opráv a investícii, zabezpečení spracovania podkladov pre čerpanie dotácií na odstránenie systémových porúch a zabezpečení investícií do nehnuteľnosti podľa požiadaviek vlastníkov bytov. Pravidelným organizovaním seminárov a konferencií predkladá vlastníkom spravovaných bytov analýzy spotrebovaných energií, ako aj možnosti úspor týchto energií. Týmto chcem vyjadriť to, že ERES Property, s.r.o. Trenčín je kvalitný správca, s kvalitnými, odbornými službami. Svojou činnosťou významne prispieva v regióne k výstavbe obecných nájomných bytov ako aj k obnove bytových domov.
  Ing. Jozef Hlinka
  Vlastník bytu
  Referencie ERES property

  Som veľmi spokojný s prácou Eres property za vybavenie lacnejších energií /plyn elektrika/vybavenie ŠFRB, pri zatepleni a ich prístupom doporučujem 👍
  Václav Hála
  Predseda SVB, Nemšová
  Náš bytový dom využíval služby Eresproperty prostredníctvom mandátnej zmluvy, neskôr po zrušení SVB formou správy. So službami sme spokojní, požiadavky sú riešené bezodkladne, komunikácia ústretová, môžem vyjadriť spokojnosť, odporúčam. A.Botková
  Anna Botková
  Zástupkyňa vlastníkov bytov, Inovecká, Trenčín
  Referencie ERES property
  Spoločnosť poskytuje kompletný servis správy bytových domov nad rámec služieb, ktoré sú bežne obvyklé pri výkone takýchto činností poskytovaných inými firmami. Bytové domy pod správou Eres Property získavajú benefity v podobe úspor nákladov na prevádzku ale aj údržbu spravovaných nehnuteľností. Nejde len o profesionálny manažment pri obstarávaní energií (elektrina spoločných priestorov, dodávky plynu a tepla), ale aj energetické úspory súvisiace so zateplením bytových domov, rekonštrukciou spoločných častí a zariadení bytových domov. To všetko sa následne prejavuje v znižovaní nákladov, ktoré platia zo svojho vrecka majitelia bytov z rodinných rozpočtov. Firma kladie tiež veľký dôraz na transparentnosť poskytovaných informácií pre všetkých vlastníkov nehnuteľností cez vlastný internetový portál bez akýchkoľvek poplatkov. To umožňuje vlastníkom bytov podľa vlastného záujmu získavať bezprostredne informácie týkajúce sa ich spoločného majetku, nakladanie z prevádzkovými prostriedkami ako aj prostriedkami fondu údržby a opráv daného bytového domu. Eres Property je dôkazom toho, že profesionálna správa bytových domov je nevyhnutným predpokladom pre zhodnocovanie majetku v podobe nehnuteľností označovaných aj ako „betónové/tehlové zlato.“ Okrem iného aj preto, že vlastníci bytov v prípade ich predaja môžu potenciálnym záujemcom preukázať, že náklady spojené s vlastníctvom bytov spravované spoločnosťou ERES Property sú oveľa nižšie v porovnaní s bytmi s podobnými veľkostnými a technickými parametrami spravovanými inými spoločnosťami
  doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD
  Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Spolupráca so spoločnosťou eresproperty na vysokej profesionálnej úrovni a ako spoločenstvo sme si nemohli priať lepšieho partnera ako je tím ľudí okolo p. Pavlisa. Sú kompetentní, zodpovední a ich prístup je vynikajúci. Môžem len doporučiť.
  Bc. Branislav Brunovský
  Predseda SVB, Nová dubnica
  REFERENCIE ERES property

  Nás spravujú a využívame aj ich upratovacie sluzby. Doporučujem, super ...👍👍👍
  Samo Kráľ
  Vlastník bytu
  Referencie ERES property

  Eresproperty je správca,ktorý je fakt jedinečný ,so svojim prístupom k vlastníkom.Je to správca ,ktorý sa snaží hľadať riešenia ako znížiť náklady na energie ,ulahčiť vlastníkom život a zvýšiť životnú úroveň. Môžem len odporučiť👌👍⭐⭐⭐⭐⭐
  Ladislava Rusnáková
  Vlastníčka bytu, Halalovka, Trenčín
  ERES property s.r.o., Trenčín

  "Staráme sa o vaše byty ako o naše vlastné"

  Prečo si vybrať ERES property za svojho správcu?

  Skúsenosti

  Viac ako tridsať ročné skúsenosti s poskytovaním komplexných služieb v oblasti správy bytových domov, ale aj správy a obsluhy tepelno-technických zariadení.

  Splnené podmienky správcu

  S predstihom splnené všetky podmienky stanovené zákonom 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov aplikované v praxi s pridanou hodnotou nového a moderného prístupu k výkonu správy.

  Nízke náklady na poistenie vašej budovy

  Vďaka našim rámcovým zmluvám na poistenia budov budú Vaše náklady na poistenie budovy / bytového domu nižšie až o 50 %. Dokonca každoročne robíme prepočet poistnej sumy podľa trhovej hodnoty budovy / bytového domu.

  Kvalita za rozumnú cenu

  Kvalita za rozumnú cenu je základnou filozofiou obchodnej politiky pri stanovovaní výšky poplatkov za výkon správy, resp. poskytovanie mandátnych služieb. Tieto sú stanovované dohodou.

  Odbornosť

  Kvalifikovaný a odborne zdatný personál v čele, ktorého stojí konateľ patriaci do špičky manažérov pôsobiacich v spoločnostiach, ktoré sa venujú výkonu správy.

  Nový prístup k výkonu správy

  Tento nový resp. moderný prístup k výkonu správy je založený na rešpektovaní nadradeného postavenia vlastníkov bytov, ako objednávateľov služieb, ktorým správca, ich zverený majetok zveľaďuje a pomáha udržiavať v dobrom technickom stave. "Záujmy vlastníkov bytov nadraďuje nad svoje vlastné"

  Férová ponuka

  Pri správe bytových domov konáme v záujme vlastníkov bytov. Nakupujeme za výhodnú cenu energie a ďalšie komodity, aby vaše vyúčtovanie nebolo dôvodom na plač.

  Transparentnosť a INFObit

  Poctivá a transparentná informovanosť vlastníkov bytov založená na bezplatnom využívaní komunikačného portálu INFObit, v rámci ktorého má každý vlastník bytu z pohodlia svojho domova dostať sa k všetkým informaciám.

  Havarijná služba a dispečing

  Našu havarijnú službu a dispečing kotolní poskytujeme v režime 24/7

  image
  1 

  Nahlásenie problému

  Nahláste svoj problém telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár online. Správa sa vždy dostane do správnych rúk.

  image
  2 

  Príchod pracovníka

  Po dohode s vami príde vysoko kvalifikovaný a zručný pracovník na miesto vzniknutého problému aby zhodnotil aktuálny stav.

  image
  3 

  Riešenie problému

  K vašej spokojnosti vyriešime akýkoľvek problém z oblasti vodoinštalačných, elektroinštalačných, kurenárskych a zámočnických prác.


  Bytové domy a polyfunkčné objekty v našej správe

  Naprieč celým Trenčianskym krajom

  Bytový dom na Olbrachtovej ulici 7585 v Trenčíne v správe ERES property, s.r.o.

  Olbrachtova, Trenčín

  Bytový dom na Legionárskej ulici 7735 v Trenčíne v správe ERES property, s.r.o.

  Dominum, Trenčín

  Polyfunkčný dom na Soblahovskej ulici 7262 v Trenčíne v správe ERES property, s.r.o.

  Budova AVK, Trenčín

  Bytový dom na Rázusovej ulici v Nitre v správe ERES property, s.r.o.

  Noemis, Nitra

  Vaše najčastejšie otázky

  Správcovská spoločnosť je povinná podľa zákona o vlastníctve bytov odovzdať ročné vyúčtovanie nákladov do 31. mája nasledujúceho roku po roku pre ktorý sa vyúčtovanie spracováva.

  Every renovation project requires a lot of expenses. They include such bulks as materials and labor. Materials, in turns, include tile, mortar, grout, rough plumbing materials, paint and many other. If you need to make a calculation of your future renovation project, please give us a call or email us, and our manager will help you with this issue.
  Depending on dimensions of the space and amount of work, it takes from a week to a 2-3 month to complete the renovation project.
  The total budget may vary as sizes of rooms are very different. For example, approximate budget for a basic bathroom renovation is from $3500 to $5000. If you need detailed calculation of materials and work, please contact our Customer Service Department.
  Renovation project can be initiated by the clients. If you need to reconstruct your old house, a room or a basement, you need to appeal to us, approve the project and budget and we’ll start working.

  Konáme vždy v záujme vlastníkov bytov. Je to naša priorita!

  ERES property s.r.o., Trenčín

  Preplatok či nedoplatok?

  Vypočítajte si náklady na vykurovanie vášho bytu.

  Navštívte nás:

  Jozefa Braneckého 161/12
  911 01 Trenčín

  Stránkové hodiny:

  Po a Št: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
  Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

  Search this website
  Pozvánka na odborný seminár