Obsluha tepelno-technických zariadení a drobná údržba

image
Kúrenie, energie, termostat

Stručné informácie

Spoločnosť ERES property, s.r.o. zabezpečuje prevádzku a správu tepelno-technických zariadení:

  • Prevádzku, správu a kontrolu tepelno-technických zariadení,
  • Servisné práce,
  • Odborné prehliadky, skúšky a kontroly (plyn, elektrika, tlak a komíny),
  • Servis kotlov,
  • Energetické poradenstvo,
  • Obnova a modernizácia tepelného zdroja,
  • Opravy, údržba
Dispečing tepelno-technických zariadení
Telefón: +421 32 744 22 20
Email: info@eresproperty.sk
Search this website
Pozvánka na odborný seminár