Správa budov

image
image

Stručné informácie

Naša ponuka služieb správy platí aj pre budovy, domy, objekty obecných úradov ako aj priemyselných objektov, kancelárskych priestorov.

  • kontrola a vedenie spotrieb energií v jednotlivých budovách a domoch,
  • energetické poradenstvo a energetická koncepcia Vášho domu, budovy,
  • komunikácia s dodávateľmi energií + príprava dodávateľských zmlúv,
  • kontrola dodávateľských zmlúv na energie
    vypracovanie harmonogramu revízii Vášho domu, budovy,
  • spracovanie hospodárskych rozborov po jednotlivých budovách a domoch

Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou je aj energetické poradenstvo v oblasti šetrenia financií na energiách a zhodnotenia vlastného majetku čo je spojené aj s technickým zhodnotením budov a domov. V prípade poradenstva je Vám naša spoločnosť pripravená spracovať návrhy, pripomienkovať návrhy, zmluvy a projekty.

Prevádzková sféra:

Špeciálna ponuka:

Naša spoločnosť pracuje na špičkovom softvérovom systéme spoločnosti ANASOFT, ktorý nám zabezpečuje prehľadne evidenciu platieb, evidenciu rozúčtovania energií, odpočty meračov, vyúčtovanie, analytické vedenie budov a jednotlivých vlastníkov, pohľadávky, preplatky, spotreby energií – kontá … Naša spoločnosť Vám vie spracovať všetko prehľadne a zrozumiteľne pre Vaše pohodlie a čas.

Search this website
Pozvánka na odborný seminár