Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok a piatok sú nestránkové dni

Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Online kalkulačka nákladov na vykurovanie bytu
/
Online kalkulačka nákladov na vykurovanie bytu
Nachádzate sa tu:
/
Online kalkulačka nákladov na vykurovanie bytu

Neplatíte zbytočne veľa?

Už dlhšiu dobu sa v ERES property zamýšľame nad tým, ako prebudiť u vlastníkov bytov záujem o ročné vyúčtovanie nákladov. Ako konateľ som bol účastníkom stoviek rozhovorov pri rôznych príležitostiach a na moju otázku: „Aké máte náklady na prevádzku bytu?“, dostávam v drvivej väčšine odpoveď: „Ja som spokojný/á, mal/a som pri ročnom vyúčtovaní preplatok.“ Odhadujem, že až 90 % ľudí, žiaľ, uvažuje podobne.

Takúto odpoveď dostávam od ľudí bez rozdielu veku, povolania či vzdelania. Čiže ich zaujíma z ročného vyúčtovania iba posledný riadok, ktorý býva spravidla ešte aj zvýraznený tučnými písmenami – preplatok, nedoplatok.

Prečo je to problém?

Za tento stav sú zodpovedné správcovské spoločnosti a predsedovia SVB. Spravidla ročné vyúčtovania vlastníkom bytov iba roznesú či rozdajú pred schôdzou. Tým to väčšinou končí. Z praxe poznám iba málo prípadov, kedy sa vlastníkom bytov vysvetlí štruktúra nákladov a súčasne povie, ako majú tú ktorú položku posudzovať. Nie len z pohľadu jej výšky, ale aj porovnania.

Ako situáciu vyriešiť?

Vyvíjame aktivity k tomu, aby sme vlastníkom bytov „otvorili“ oči a pomohli im zorientovať sa v problematike ročného vyúčtovania. Vlastníkom bytov by mali byť predložené okrem sumy preplatku/nedoplatku aj iné položky. Patria sem:

 • priemer spotreby tepla za bytový dom v porovnaní so susednými domami,
 • najnižšia a najvyššia spotreba tepla v bytovom dome, aby vlastník vedel, kde sa pohybuje,
 • možnosti úspor s návrhmi opatrení.

Osobne som presvedčený, že je najvyšší čas začať tento problém riešiť. Slovensko sa spomedzi krajín Európskej únie umiestnilo s takmer 25% podielom nákladov na bývanie z celkových nákladoch rodín na nelichotivom 7 mieste. Pričom väčšina rodín má vlastné byty či domy a teda neplatí nájomné!

Online kalkulačka nákladov na vykurovanie

Najobjektívnejším vyjadrením nákladov na vykurovanie je údaj meraný ročnou spotrebou tepla v EUR na meter štvorcový obytnej plochy. Teda nie preplatok či nedoplatok. Aby sme vlastníkom bytov uľahčili zorientovanie, ako na to sú, pripravili sme online kalkulačku na výpočet spotreby tepla.

  Je bytový dom zateplený?

  Z čoho je bytový dom postavený?

  Zadajte ročné náklady (zálohy + preplatok/nedoplatok v €)

  Zadajte obytnú plochu bytu v metroch štvorcových (rozloha v m2)

   Poraďte mi, ako znížiť náklady


   K vypočítaniu nákladov na vykurovanie potrebujete zadať súčet 12 zaplatených zálohových platieb, od ktorých sa odpočíta preplatok alebo pripočíta výška nedoplatku a tento výsledok sa delí počtom metrov štvorcových vykurovanej plochy bytu.

   Takto vypočítaný výsledok dá každému vlastníkovi jasnú odpoveď, ako je na tom s nákladmi na vykurovanie. Po jeho vypočítaní sa objaví odporúčanie, čo je možné urobiť. U zateplených bytových domov a urobení ďalších energetických opatrení sa spotreba tepla pohybuje od 3,50 EUR do 6,50 EUR.

   Ak budete potrebovať poradiť, pokojne sa obráťte na našu spoločnosť. Sme tu pre Vás.

   Search this website
   Pozvánka na odborný seminár