Veľká zlosovacia anketa

Anketa predĺžená až do 30.4.2024 Zapoj sa do ankety a vyhraj zaujímavé ceny, čas je predĺžený do konca apríla!S potešením oznamujeme, že sme sa rozhodli predĺžiť trvanie našej ankety o ďalšie dva týždne! Táto zmena nám umožní zaistiť, že čo najviac ľudí má príležitosť zapojiť sa a prispieť svojimi názormi...

Nový výpočet cien za teplo

Niektoré správcovské spoločnosti, tak ako aj naša spoločnosť, už podľa nového vzorca prepočítali vplyv vyhlášky a pripravili niektoré domácnosti na vyššie platby. "Odhliadnuc od špecifík každej lokality a každého bytového domu očakávam, že vo všeobecnosti vykurovanie relatívne zdražie v prípade neobývaných a slabo vykurovaných bytov," tvrdí pre Pravdu energetický analytik...

Ročné vyúčtovania na ceste k Vám

Naša spoločnosť v súčasnom období už rozdáva ročné vyúčtovania. Žiaľ, vlastníkov bytov vo väčšine prípadov tieto vyúčtovania nepotešia, lebo väčšina vlastníkov má z ročného vyúčtovania nedoplatky. Príčinou tohto stavu sú jednoznačne ceny energií, ktoré sú viacnásobné oproti minulým rokom. Nechceme sa, ako správcovská spoločnosť prizerať, ako domácnosti platia väčšie účty,...

Search this website