Nový výpočet cien za teplo

Niektoré správcovské spoločnosti, tak ako aj naša spoločnosť, už podľa nového vzorca prepočítali vplyv vyhlášky a pripravili niektoré domácnosti na vyššie platby. "Odhliadnuc od špecifík každej lokality a každého bytového domu očakávam, že vo všeobecnosti vykurovanie relatívne zdražie v prípade neobývaných a slabo vykurovaných bytov," tvrdí pre Pravdu energetický analytik...

Ročné vyúčtovania na ceste k Vám

Naša spoločnosť v súčasnom období už rozdáva ročné vyúčtovania. Žiaľ, vlastníkov bytov vo väčšine prípadov tieto vyúčtovania nepotešia, lebo väčšina vlastníkov má z ročného vyúčtovania nedoplatky. Príčinou tohto stavu sú jednoznačne ceny energií, ktoré sú viacnásobné oproti minulým rokom. Nechceme sa, ako správcovská spoločnosť prizerať, ako domácnosti platia väčšie účty,...

Staráme sa o Vaše byty ako o naše vlastné

“Staráme sa o Vaše byty ako o naše vlastné“, áno s touto myšlienkou, ktorú sme si vybrali za našu Víziu, sa prihovárame našim vlastníkom bytov, ale aj vlastníkom bytov z domov, kde sa uchádzame o ich dôveru a teda získanie ich domu do výkonu správy. Všetci určite uznáme, že človek...

Search this website
Pozvánka na odborný seminár